Firmware Cho Android TV Box Vũ Hồng Minh (Dòng Rockchip)

PRO BOX VÀNG
 • Dành cho chip RK3128
 • Android 7.1.2
 • Điều khiển giọng nói
 • Youtube 2.0
 • VHM TV
X-PRO ĐEN
 • Dành cho chip RK3229
 • Android 7.1.2
 • Điều khiển giọng nói
 • Youtube 2.0
 • VHM TV
X-PRO GALAXY XANH
 • Dành cho chip RK3128
 • Android 7.1.2
 • Nội dung bản quyền VTVCAB
 • Youtube 2.0
X-PRO G007
 • Dành cho chip RK3128
 • Android 7.1.2
 • Điều khiển giọng nói
 • Youtube 2.0
 • VHM TV
X-PRO ĐEN
 • Dành cho chip RK3229
 • Android 7.1.2
 • Điều khiển giọng nói
 • Youtube 2.0
 • VHM TV
X-PRO GALAXY XANH
 • Dành cho chip RK3128
 • Android 7.1.2
 • Nội dung bản quyền VTVCAB
 • Youtube 2.0
Back To Top